PLAY na koniec 2015 roku posiadał 14,15 mln kart SIM 2016-02-23

Całkowita baza klientów wzrosła do 14,15 mln (+15,2% r/r), natomiast udział klientów abonamentowych zwiększył się do 50,0% z 47,3% na koniec 2014. Całkowite przychody operacyjne wyniosły 5 363 mln zł, wzrastając o 22,1% rok do roku. Przychody od użytkowników wyniosły 4 102 mln zł, wzrastając o 16,4% rok do roku

Skomentuj!