Wyniki Ailleron po 2015 roku 2016-03-03

Zarząd Ailleron (do niedawna Wind Mobile) zaprezentowała wyniki Grupy za rok 2015. Spółka osiągnęła 62 mln zł przychodów, przy rentowności EBITDA na poziomie 12 mln zł. Zysk netto wyniósł 6,57 mln zł.

Skomentuj!