Telefonia Polska Razem – ostrzeżenie konsumenckie UOKiK 2016-03-07

Jak wynika z wpływających do Urzędu skarg konsumentów, oferująca usługi telekomunikacyjne spółka PGT, działająca pod nazwą Telefonia Polska Razem, wprowadza konsumentów w błąd.

Skomentuj!