Kto, kiedy i czego słucha na Tidal 2016-03-15

Play poddał analizie preferencje muzyczne tych klientów Tidala i porównał je z użytkownikami w sąsiadujących z Polską krajach.

Skomentuj!