Sferia i Aero2 z nową umową o współdzieleniu zasobów LTE 800 MHz 2016-03-31

Sferia i Aero2 zawarły warty 733 mln zł kontrakt regulujący udostępnianie usług LTE 800 MHz przez Sferię na rzecz Aero2.

Skomentuj!