Najwięksi operatorzy z Ministerstwem Cyfryzacji zaoferują internet na próbę dla każdego 2016-04-01

Ministerstwo Cyfryzacji i najwięksi operatorzy mobilni w Polsce podpisali memorandum, które przewiduje powszechny dostęp do okresu testowego w dostępie do internetu i możliwość zerwania umowy przez użytkownika, jeśli konkretna oferta nie spełni jego wymagań. Porozumienie ma obowiązywać do końca 2016 roku.

Skomentuj!