Ericsson – wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2016 2016-04-21

Sprzedaż w pierwszym kwartale 2016 zmniejszyła się o 2% rdr. Sprzedaż dla porównywalnych jednostek i z uwzględnieniem zmiany kursów walutowych zmniejszyła się o 1% rdr. Spadek wartości sprzedaży spowodowany jest słabym rozwojem rynku europejskiego oraz słabego otoczenia makroekonomicznego na części rynków wschodzących

Skomentuj!