Karty pre-paid bez rejestracji mogą zostać wyłączone, 29 milionów numerów bez połączenia 2016-04-25

Nowa ustawa antyterrorystyczna może spowodować, że znajdujące się w posiadaniu użytkowników niezarejestrowane karty pre-paid zostaną wyłączone przez operatorów. W grę wchodzi około 29 milionów numerów, które stracą połączenie z siecią pod koniec tego roku.

Skomentuj!