GUS – na koniec Ikw.2016 w Polsce było 56,6 mln kart SIM 2016-04-25

Według danych GUS liczba abonentów i użytkowników telefonii ruchomej w końcu marca br. ukształtowała się na poziomie 56,6 mln (w tym ok. 47% to użytkownicy) i była o 0,6% większa niż w końcu grudnia ub. roku oraz o 2,6% mniejsza niż przed rokiem. Na 100 mieszkańców przypadało 147,1 abonentów i użytkowników (wobec 146,3 w końcu grudnia ub. roku).

Skomentuj!