Powstanie raport o wpływie na zdrowie emitowanych przez stacje bazowe pól elektromagnetycznych 2016-04-26

Collegium Medicum UJ oraz Instytut Łączności podpisały porozumienie o współpracy, której efektem ma być przygotowanie raportu o wpływie pól elektromagnetycznych (PEM) wytwarzanych przez stacje bazowe telefonii komórkowej na zdrowie mieszkańców.

Skomentuj!