PureCloud Engage – nowa chmurowa usługa Interactive Intelligence 2016-04-28

Firma Interactive Intelligence udostępniła w Polsce nową chmurową usługę do budowania zaangażowania klientów. PureCloud Engage zbudowano w formie niezależnych mikrousług, które działają w skalowalnej chmurze Amazon Web Services.

Skomentuj!