Czy dojdzie do sprzedaży masztów telekomunikacyjnych w Polsce? 2016-04-28

Stosowany w Polsce przez operatorów telekomunikacyjnych model inwestowania w infrastrukturę wieżową bazuje na realiach rynkowych i standardach pochodzących jeszcze z lat osiemdziesiątych. Głębokie przemiany zaszły również w samym rynku usług telekomunikacyjnych.

Skomentuj!