Wyniki UPC Polska po 1Q2016 2016-05-10

Na koniec I kwartału tego roku z usług UPC Polska korzystało 1,437 mln klientów, którzy posiadali w sumie 2,872 mln usług (RGU). Daje to 1,998 usługi na klienta.

Skomentuj!