Wyniki Grupy Polish Services Group w 2015 r. 2016-05-10

Grupa kapitałowa Polish Services Group (dawniej Grupa Tele-Polska Holding), która koncentruje się na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, zaprezentowała wyniki finansowe

Skomentuj!