UPC Polska ma 605 000 abonentów usługi telefonicznej 2016-05-10

Na koniec marca 2016 r. z usług Internetu szerokopasmowego UPC korzystało 1 064 900 klientów, co oznacza wzrost o 12 400 w ciągu pierwszego kwartału. W tym czasie liczba klientów telewizji cyfrowej wzrosła o 7 800, osiągając 970 000. Jeśli chodzi o usługi telefoniczne, liczba abonentów wzrosła w tym okresie o 12 600 w stosunku do czwartego kwartału 2015 r., dochodząc do 605 000 na koniec pierwszego kwartału 2016 r.

Skomentuj!