Nokia Bell Labs: Symetryczne 10 Gb/s w tradycyjnych sieciach kablowych 2016-05-19

Nokia jako pierwsza na świecie udowodniła, że możliwe jest osiągnięcie przepustowości 10 Gb/s za pomocą tradycyjnej platformy kablowej Hybrid Fiber Coax (HFC).

Skomentuj!