NTT System w I kw.2016 – wzrost zysku przy spadku przychodów 2016-05-19

W pierwszym kwartale 2016 r. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. wygenerowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1,627 mln zł, zysk netto wyniósł 1,26 mln zł. Tak dobre wyniki zostały uzyskane przy przychodach dużo mniejszych od zeszłorocznych – 132 mln zł w I kwartale 2016 r. w porównaniu z 169,5 mln zł w 2014 r.

Skomentuj!