W kręgu brudnej elektryczności – elektrohigiena w miejscu pracy 2016-05-25

Już 1 lipca b.r. wchodzi w życie Dyrektywa UE, dotycząca ochrony pracowników przed polami elektromagnetycznymi. Dokument ten może wpłynąć na zmianę dotychczas obowiązujących zasad BHP w krajach członkowskich. Źródłem „brudnej elektryczności” są nie tylko zewnętrzne urządzenia, takie jak linie wysokiego napięcia czy wieże telefonii komórkowej.

Skomentuj!