UKE – w Polsce ponad 8,8 mln kart SIM jest niekatywnych 2016-06-02

Prezes UKE prezentuje analizę porównania nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce. Według danych Analysys Mason w 2015 r. na rynku polskim funkcjonowało około 56,5 mln kart SIM. Karty pre-paid stanowiły
około 46% wszystkich kart SIM wykorzystywanych w 2015 r. Z obliczeń Prezesa UKE wynika, że w 2015 r. na rynku było ponad 8,8 mln tzw. „martwych dusz”.

Skomentuj!