Przedstawiciel NASK wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej ENISA 2016-06-14

Krzysztof Silicki w dniu 8 czerwca został wybrany na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji. ENISA to unijna agencja stanowiąca ośrodek specjalistycznej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w Europie, który pomaga Unii Europejskiej i należącym do niej krajom zapobiegać problemom dotyczącym bezpieczeństwa ICT.

Skomentuj!