Administracja publiczna potrzebuje własnej platformy chmurowej 2016-06-17

Chmura Administracji Publicznej umożliwiłaby skokowe podniesienie zarówno jakości usług administracji publicznej kierowanych do obywateli i przedsiębiorstw, jak i jakość obsługi teleinformatycznej Administracji. 83% ankietowanych przedstawicieli administracji rządowej zadeklarowało, że ich instytucje byłyby zainteresowane uczestnictwem w Chmurze Administracji Publicznej – gdyby taka była dostępna
Obecnie administracja rządowa planuje przede wszystkim inwestycje w aplikacje (33% odpowiedzi), natomiast pozostałe działy sektora publicznego nadal budują infrastrukturę podstawową – transmisję i centra przetwarzania danych.

Skomentuj!