nju mobile z obniżoną opłatą aktywacyjną 2016-06-20

W ramach promocji nju mobile obniża wysokość opłaty aktywacyjnej dla osób, które nie wybierają e-faktury.

Skomentuj!