Play o decyzji UKE w sprawie 800 MHz 2016-06-23

Play akceptuje decyzję UKE. Wygląda na to, że jest ona próbą pogodzenia sprzecznych oczekiwań podmiotów, które mają zarezerwowane bloki częstotliwości z pasma 800 MHz – czytamy w stanowisko P4, operatora sieci Play w sprawie decyzji Prezesa UKE.

Skomentuj!