Komunikacja mobilna w biznesie 2016 – QUO VADIS mobile? 2016-06-24

Wyniki raportu o komunikacji mobilnej w biznesie w Polsce w 2016 roku, pokazują m.in., że firmy zajmujące się e-handlem przeznaczają aż 30% budżetu marketingowego na komunikację mobilną, która ma na celu głównie pozyskanie nowych klientów, a jako narzędzie do tego najczęściej wybierają e-maila. Natomiast podobny odsetek firm z obu obszarów wykorzystuje media społecznościowe, wśród których najpopularniejszy jest Facebook.

Skomentuj!