Prokuratura wszczęła śledztwo wobec PGT 2016-07-05

W ramach prowadzonych postępowań mediacyjnych oraz interwencyjnych, UKE zidentyfikował problem, dotyczący nieetycznego oraz niezgodnego z obowiązującym prawem zachowania przedstawicieli handlowych, działających w imieniu i na rzecz spółki PGT, oferującej usługi pod nazwą Telefonia Polska Razem.

Skomentuj!