T-Mobile wygrał przetarg na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla administracji państwowej 2016-07-05

T-Mobile Polska złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzonym przez Centrum Usług Wspólnych na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla 86 jednostek administracji państwowej.

Skomentuj!