UKE – W II kw.2016 r. w komórkach przeniesionych zostało 374 505 numerów 2016-07-06

Od chwili uruchomienia PLI CBD, funkcjonalności związanej z wymianą informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach ruchomych, tj. od dnia 26 czerwca 2015 r., za pośrednictwem ww. systemu przeniesionych zostało do 30 czerwca 2016 r. 1 502 860 numerów. W II kwartale 2016 r., w sieciach ruchomych przeniesionych zostało łącznie 374 505 numerów.

Skomentuj!