Deutsche Telekom – Srini Gopalan, nowym członkiem Zarządu odpowiedzialnym za Europę 2016-07-08

Srini Gopalan został powołany na członka Zarządu Deutsche Telekom odpowiedzialnego za Europę z dniem 1 stycznia 2017 r. Nowy członek Zarządu odpowiedzialny za Europę posiada duże doświadczenie w sektorze klientów indywidualnych.

Skomentuj!