Atos sygnatariuszem Karty Różnorodności 2016-07-08

Atos wśród Sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce. Oznacza to, że firma dba o równe traktowanie i szanse na rozwój wszystkich pracowników bez względu na płeć, rasę czy wyznanie.

Skomentuj!