Cyfryzacja radia – słuchanie radia jest w Polsce powszechne 2016-07-11

Blisko 75% Polaków słucha radia co najmniej raz w tygodniu (przy czym 51,4% – codziennie), a zatem proces przechodzenia na nadawanie cyfrowe w radiofonii naziemnej dotyczy większości pełnoletnich mieszkańców kraju. W przypadku pełnego przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe w radiofonii naziemnej 38% wszystkich respondentów zdecydowałoby się na zakup nowego odbiornika umożliwiającego odbiór w nowej technologii (68% z nich wydatkowałoby na niego ponad 100 zł).

Skomentuj!