Skuteczność UKE w I połowie 2016 roku 2016-07-12

W I połowie 2016 roku abonenci usług telekomunikacyjnych złożyli w UKE 2557 wniosków o interwencję, z czego 81,64% zakończyło się pozytywnym rozstrzygnięciem dla konsumentów.

Skomentuj!