UKE – 2557 wniosków o interwencję w I połowie 2016 r. 2016-07-12

Polityka prokonsumencka niezmiennie jest jednym z filarów strategii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W I połowie 2016 r. abonenci usług telekomunikacyjnych złożyli 2557 wnioski o interwencję, z czego 81,64 proc. zakończyło się pozytywnym rozstrzygnięciem dla konsumentów.

Skomentuj!