Navitel powierza ABC Data dystrybucję na Europę Centralną i Wschodnią 2016-07-15

NAVITEL POLAND, filia dostawcy map i samochodowych rozwiązań nawigacyjnych, wprowadził całą gamę swoich produktów do oferty spółki ABC Data, która działa w modelu regionalnego dystrybutora, obsługującego oprócz Polski także 8 kluczowych rynków w Europie Centralnej i Wschodniej.

Skomentuj!