Qumak z kontraktem na usługi IT dla Grupy Kapitałowej Kęty 2016-07-18

W ramach podpisanej umowy specjaliści Qumak przejmą obsługę takich obszarów jak: zarządzanie i administracja systemem IT, obsługa użytkowników w zakresie infrastruktury biurowej, baz danych i systemu pocztowego, monitoring infrastruktury oraz obsługa awarii i Service Desk. Dodatkowo, firma świadczyć będzie także usługi konsultingowe i doradcze w zakresie całego obszaru IT GK Kęty.

Skomentuj!