Microsoft zainstaluje za darmo Windows 10 albo da nowy komputer 2016-07-19

Microsoft ma nową ofertę dla użytkowników w USA i Kanadzie. W jego firmowych sklepach pracownicy będą za darmo instalować w komputerach klientów Windows 10. Jeśli instalacja się nie powiedzie lub będzie trwała zbyt długo użytkownik otrzyma nowy laptop Della.

Skomentuj!