Ericsson za drugi kwartał 2016 – wyniki finansowe 2016-07-19

Sprzedaż w drugim kwartale spadła o 11% rdr. Sprzedaż dla porównywalnych jednostek i z uwzględnieniem zmiany kursów walutowych spadła o 7% rdr. Sprzedaż w obszarze Mobile Broadband kontynuuje spadek, głównie na rynkach o słabym otoczeniu makroekonomicznym. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły -0,7 mld SEK (3,1).

Skomentuj!