Inea największym polskim dostawcą FTTH 2016-07-20

Według Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2015 roku, udostępnionego przez UKE, Inea jest największym polskim dostawcą Internetu światłowodowego doprowadzanego bezpośrednio do domu.

Skomentuj!