Województwa wybierają rozwiązania do paszportyzacji sieci 2016-07-20

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w “Europejskiej Agendzie Cyfrowej” do 2020 roku każdy Europejczyk powinien mieć zagwarantowany dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. W ubiegłym roku średnia prędkość szerokopasmowego dostępu do sieci w Polsce wzrosła o 25% i wyniosła 11 Mb/s w IV kwartale, co daje nam 36. miejsce na świecie. 5 z 11 województw wybrało rozwiązanie od Suntech i Esri do paszportyzacji sieci szerokopasmowych.

Skomentuj!