UOKiK sprawdza, czy Polkomtel, Orange i T-Mobile udostępniają klientom ich rozmowy z biurem obsługi 2016-07-21

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wyjaśniające, czy  operatorzy telekomunikacyjni Polkomtel (właściciel sieci Plus), Orange Polska i T-Mobile Polska w prawidłowy sposób udostępniają użytkownikom nagrania ich rozmów z obsługą klienta. Dostęp do zapisów jest ważny w trakcie reklamacji.

Skomentuj!