Cisco Tetration Analytics – wehikuł czasu dla centrów danych 2016-07-22

Cisco ogłosiło wprowadzenie Cisco Tetration AnalyticsTM, najbardziej zaawansowanej platformy do kompleksowej analizy funkcjonowania centrum danych. Dla centrum danych Tetration jest swego rodzaju wehikułem czasu (time machine), który umożliwia sprawdzenie co się działo w przeszłości, co się dzieje obecnie w czasie rzeczywistym oraz modelowanie co może się zdarzyć w przyszłości.

Skomentuj!