Hans Vestberg – prezes Ericsson ustępuje ze stanowiska 2016-07-25

Rada Dyrektorów firmy Ericsson ogłosiła dzisiaj zmianę na stanowisku prezesa firmy. Hans Vestberg przestaje pełnić funkcję prezesa i członka Rady Dyrektorów – zmiana wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jan Frykhammar, pełniący do tej pory funkcje wiceprezesa wykonawczego (Executive Vice President) oraz CFO, został mianowany tymczasowym prezesem do czasu wyboru nowego CEO.

Skomentuj!