Koniec z hasłami – zachowanie użytkownika nowym sposobem weryfikacji tożsamości 2016-07-26

Coraz więcej zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu danych, ma miejsce wewnątrz sieci IT organizacji. Często jest to spowodowane nadużyciem uprawnień użytkownika z uprzywilejowanym dostępem. Stosowane powszechnie systemy zabezpieczeń mogą okazać się nieskuteczne w sytuacji, gdy użytkownik, np. pracownik danej firmy, współdziała z atakującym.

Skomentuj!