Za korzystanie w Polsce z nielegalnego oprogramowania zapłacono w pierwszym półroczu br. 900 tys. zł 2016-07-29

Oprócz ugód na łączną kwotę ponad 650 tys. zł zawartych z firmami wykorzystującymi nielicencjonowane oprogramowanie, o czym BSA informowała pod koniec czerwca, w pierwszym półroczu br. sądy w Polsce zasądziły na rzecz producentów zrzeszonych w BSA blisko 250 tys. zł tytułem naprawienia szkód za bezprawne uzyskanie oprogramowania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub jego bezprawne rozpowszechnianie.

Skomentuj!