PERN Cyberbezpieczny 2016-08-01

Krajowy lider logistyki naftowo-paliwowej, PERN S.A., zawarł dziś z NASK umowę dotyczącą współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa. Umowa między PERN a NASK została zawarta do końca 2017. Podczas jej podpisywania była obecna Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska.

Skomentuj!