Yanosik – Asystent głosowy w wersji dla Androida 2016-08-02

Yanosik w wersji dla Androida wprowadził opcję Asystenta głosowego. Dzięki komendom głosowym w aplikacji Yanosik możecie przesyłać zgłoszenia bez odrywania rąk od kierownicy.

Skomentuj!