UPC po II kw. 2016 – 618,500 klientów telefonii i 1,078,100 Internetu 2016-08-05

UPC Polska zwiększa liczbę klientów usług cyfrowych i zapowiada znaczące inwestycje w rozwój infrastruktury
UPC Polska, lider innowacyjnych usług cyfrowych w Polsce: telewizji, szerokopasmowego internetu i telefonii, na koniec marca 2016 r. posiadał 1 434 200 klientów korzystających z 2 900 700 usług (RGU*).

Skomentuj!