Jak zdobyć 100 proc. wiedzy o swojej sieci? 2016-08-10

Marcin Matuszewski, Starszy Inżynier Pomocy Technicznej w Axence pisze o korzyściach płynących z wdrożenia agentowego monitorowania IT. Agent. Możliwość przewidywania potencjalnych awarii, zwiększenie bezpieczeństwa organizacji, ograniczenie kosztów wynikających m.in. z nadprogramowych licencji, zabezpieczenie przed nieuczciwymi działaniami pracowników,
to tylko kilka zalet tego modelu w porównaniu z tradycyjnym monitorowaniem bezagentowym.

Skomentuj!