T-Mobile będzie świadczyć usługi telefonii stacjonarnej dla jednostek administracji państwowej 2016-08-10

T-Mobile Polska złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzonym przez Centrum Usług Wspólnych na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla 86 jednostek administracji państwowej.

Skomentuj!