T-Mobile – najlepszy kwartał w pozyskiwaniu klientów abonamentowych od 2013 r. 2016-08-11

T-Mobile Polska na koniec czerwca 2016 roku obsługiwał 11,635 miliona klientów. Baza klientów usług abonamentowych wyniosła 6,516 miliona, a usług przedpłaconych 5,119 miliona. Liczba przyłączeń netto w bazie klientów kontraktowych w drugim kwartale 2016 r. poprawiła się, zarówno w porównaniu do ubiegłego roku, jak i do poprzedniego kwartału.

Skomentuj!