UKE – operatorzy nie powinni kserować Dowodów Osobistych przy rejestracji prepaidów 2016-08-11

Imię, nazwisko, numer PESEL albo nazwa, seria i numer dowodu tożsamości – tylko takie dane osobowe może pozyskać rejestrujący naszą kartę prepaid. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni na potrzeby rejestracji kart prepaid nie powinni pozyskiwać kopii dokumentów tożsamości. Przepisy prawa jasno to określają – informuje UKE

Skomentuj!